Over ons

De Hofnar®Beste lezer, wat ontzettend leuk dat u wilt kennismaken met De Hofnar®! Graag stellen wij ons daarom even voor. Hofnarren hebben een lange historie. Zij gaan terug tot aan het begin van de jaartelling en hebben door de eeuwen heen ontzettend veel gezien en gehoord aan de hoven van keizers en koningen. De hofnarren hadden een bijzondere functie, waarin ze alles konden zeggen zonder consequenties. Ook en juist tegen de keizers en koningen. Tijdens de Franse Revolutie (1789) is de hofnar uitgestorven en is de functie eeuwenlang verdwenen. Echter, De Hofnar® heeft opnieuw hofnarren geïntroduceerd binnen hedendaagse organisaties. De moderne hofnar geeft gevraagd en ongevraagd advies, houdt spiegels voor, benoemt blinde vlekken en biedt liefdevolle tegenspraak binnen bedrijven, overheden én onderwijsinstellingen. De Hofnar werkt aan een meer open, transparante en veilige organisatiecultuur, opdat alles kan worden gezegd wat wordt gedacht en wordt gevoeld.
× Hoe kan ik u helpen?